In Nederland worden de tarieven voor mondzorg vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tandartspraktijken mogen niet afwijken van deze tarieven en de tarieven zijn bij elke praktijk hetzelfde. Ook bij Hoflaan Tandartsen hanteren wij deze tarieven. In onderstaand overzicht vindt u de huidige lijst van behandelingen, codes en tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022. 

Indien u vragen heeft over een factuur dan nemen wij deze graag met u door. Op onze facturen maken wij gebruik van dezelfde beschrijvingen en codes zoals in onderstaand overzicht. Op uw factuur kunnen tevens materiaal- en techniekkosten worden vermeld. Aan sommige behandelingen zijn namelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat deze materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om uw behandeling in te vullen. Indien er sprake is van extra materiaal- en techniekkosten, dan krijgt u van ons een prijsindicatie of u kunt hierom vragen.

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Hoflaan Tandartsen is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.